http://up.molave.ir/uploads/13525444851.gifhttp://up.molave.ir/uploads/13525444851.gifhttp://up.molave.ir/uploads/13525444851.gif مولوی

مولوی


+ من از شعر بیزارم

مرا خویی ست که نخواهم که هیچ دلی از من آزرده شود. این که جماعتی خود را در سماع بر من می زنند و بعضی یاران ایشان را منع می کنند، مرا آن خوش نمی آید و صد بار گفته ام برای من کسی را چیزی مگویید - من به آن راضی ام. آخر من تا این حد دلدارم که این یاران که به نزد من می آیند، از بیم آن که ملول نشوند، شعری می گویم تا به آن مشغول شوند. واگرنه من از کجا، شعر از کجا؟ والله که من از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیزی نیست. همچنان که یکی دست در شکمبه ای کرده است و آن را می شوراند، برای اشتهای مهمان. چون اشتهای مهمان به شکمبه است، مرا لازم شد. آخر، آدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا می باید و چه کالا را خریدارند، آن خرد و آن فروشد - اگرچه دونتر متاع ها باشد... . در ولایت ما و در قوم ما، از شاعری ننگتر کاری نبود. ما اگر در آن ولایت می ماندیم، موافق طبع ایشان می زیستیم و آن می ورزیدیم که ایشان خواستندی - مثل درس گفتن و تصنیف کتب و تذکیر و وعظ گفتن و زهد و عمل ظاهر ورزیدن... .
حالی، تو طالب گفتی - گوش نهاده ای تا چیزی بشنوی و اگر نگوییم، ملول شوی. طالب عمل شو، تا بنماییم.

مقالات مولانا (فیه ما فیه)، مولانا جلال الدین محمد، ویرایش جعفر مدرس صادقی، چاپ پنجم 1383، نشر مرکز

نویسنده : محمد سعید ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/٢٥
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ نظریه نویسنده انگلیسی درباره مولانا

 

یک نویسنده انگلیسی در مقاله ای با تأکید بر اینکه مولانا سعی در تجلی عشق میان خالق و مخلوق دارد تا عشق الهی و حس امنیت را جایگزین حس ترس از خدا در انسان کند، گفت: مولانا عشق الهی را وسیله ای برای رسیدن به خدا می داند چرا که زندگی را از میان عشق در می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امپراطور، ویلیام دالریمبل روزنامه نگار و نویسنده انگلیسی مقاله ای درباره مولانای رومی نوشته و طی آن آورده است: راز توجه آمریکاییها به مولانا جلال الدین رومی شاعر فارسی زبان چیست؟ چرا مردم آمریکا از شعرهای او و از ادبیات او در موسیقی یا حتی لباسهای خود بهره مند می شوند؟ راز این ماندگاری و تأثیرگذاری چیست؟

وی در ادامه مقاله خود آورده است: بابلیشر ویکلی سردبیر نشریه ای آمریکایی معتقد است شهرت مولانا در آمریکا به خاطر رنج و تشنگی شدید روحی است یا تلاش برای بیداری و آگاهی یافتن از این شخصیت که شاعر آمریکایی کولمن بارکس اشعار او را برای اولین بار ترجمه کرده و عاملی برای ترویج آنها در میان مردم آمریکا بوده است.

این نویسنده انگلیسی می افزاید: اشعار جلال الدین در آمریکا به وسیله مترجم اصلی آن بارکس ترجمه شده و اینجا این سؤال پیش می آید علت این همه عشق و علاقه فرهنگ غرب به مولانا چیست؟ 

مولانا دارای تاریخی اصیل و عمیق است که اشعار او در دایره ابداع قرار دارند. اگر چه کتابهای بسیاری از وی در ترکیه وجود دارد و یا نوشته شده است، اما کتابهای او به زبان فارسی نوشته می شده و نسخه ای از تألیفات او به زبان ترکی وجود ندارد . این در حالی است که محققان برجسته ترک و متخصص معتقدند که این شاعر در ترکیه به علت قصاید و اشعاری که سروده بسیار مشهور است .

وی در ادامه به بخشی از زندگی مولانا اشاره و نقش و تأثیر شمس تبریزی را در اندیشه ها و زندگی مولانا می آورد که از دنیا جدا شد و تصریح کرد: زندگی جلال الدین به تربیت شخصی و روحیات اسلامی که در جوهر فلسفه او وجود دارد باز می گردد که سعی در تجلی عشق و علاقه میان خالق و مخلوق دارد تا عشق الهی و حس امنیت را با ترس از خدا در انسان عوض کند زیرا آن را وسیله ای برای رسیدن به خدا می داند در واقع این شاعر، زندگی را از میان عشق در می یابد.

نویسنده این مقاله در پایان آورده است: فرهنگ غربی به فرهنگ اسلامی اهتمام می ورزد و این همان چیزی است که اینک در کشور ترکیه وجود دارد .

نویسنده : محمد سعید ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۱٦
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ کرامات ابراهیم ادهم برلب دریا و تعجب امیر

هم ز ابراهیم ادهم آمدست                  کو زراهی بر لب دریا نشست
دلق خود می دوخت آن سلطان جان       یک امیری آمد آنجا ناگهان
آن امیر از بندگان شیخ بود                     شیخ را بشناخت سجده کرد زود
خیره شد در شیخ و اندر دلق او              شکل دیگر گشته خُلق و خلق او
کو رها کرد آنچنان ملک شگرف                برگزید آن فقر بس باریک حرف
ملک هفت اقلیم ضایع می کند                چون گدا بر دلق سوزن می زند
شیخ واقف گشت بر اندیشه اش              شیخ چون شیر است و دلها بیشه اش
شیخ سوزن زود در دریا فگند                   خواست سوزن را به آواز بلند
صد هزاران ماهی الله ایی                       سوزن زر در لب هر ماهیی
سر بر آوردند از دریای حق                       که بگیر ای شیخ سوزنهای حق
گفت الهی ،سوزن خود خواستم               واده از فضلت نشان راستم  
رو بدو کرد و بگفتش ای امیر                     ملک دل به یا چنان ملک حقیر
این نشان ظاهر است این هیچ نیست         تا به باطن در روی بینی تو بیست

نویسنده : محمد سعید ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/٩
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ دنیا و تنعم درآن

دنیا و تنعم او همچنان است که کسی در خواب چیزی خورد . پس حاجت دنیاوی خواستن، همچنان است که کسی در خواب چیزی خواست و دادندش . عاقبت چون بیداری ست،از آن چه در خواب خورد هیچ نفعی نباشد.

 مقالات مولانا (فیه ما فیه )

نویسنده : محمد سعید ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٥/٤
    پيام هاي ديگران()   لینکhttp://up.molave.ir/uploads/13525444851.gifhttp://up.molave.ir/uploads/13525444851.gifhttp://up.molave.ir/uploads/13525444851.gif